Have got

Have got

Положителни изречения (+)

Отрицателни изречения (-)

Въпросителни изречения (?)

Общи въпроси (без въпросителна дума):

Специални въпроси (с въпросителна дума):

Отрицателни общи въпроси (без въпросителна дума):

Отрицателни специални въпроси (с въпросителна дума):

Въпроси с „нали“: