Политика за поверителност

linguicious.com

прави всичко възможно за опазването на Вашата лична информация. Свържете се с нас, ако имате въпроси по отношение на използването на личната Ви информация и ние ще направим всичко по силите си да сме Ви от полза.

Съдържание

 1. Дефиниции, използвани в Политиката за поверителност
 2. Принципи за защита на данните, които следваме
 3. Какви са правата Ви по отношение на Вашите лични данни
 4. Какви лични данни събираме за Вас
 5. Как използваме личните Ви данни
 6. Кой има достъп до личните Ви данни
 7. Какви мерки за защита на информацията прилагаме
 8. Информация за бисквитките
 9. Информация за контакт

Дефиниции, използвани в Политиката за поверителност

Лични данни – всяка информация, отнасяща се до идентифицирано физическо лице или позволяваща да се идентифицира физическо лице.
Обработване –  всяка операция или набор от операции, които се извършват с личните данни.
Субект на данните – физическо лице, чиито лични данни се обработват.
Дете – физическо лице под 18-годишна възраст.
Ние/нас (с главна или малка буква) – собственикът на уеб сайта linguicious.com.

Принципи за защита на данните, които следваме

Ние поемаме ангажимента да спазваме следните принципи за защита на данните:

 • Обработването е законосъобразно и прозрачно. Винаги вземаме пред вид Вашите права, преди да пристъпим към обработка на лични данни. Ще Ви  предоставим информация за обработването при поискване.
 • Обработването се ограничава до определената цел. Дейностите по обработване отговарят на целта, за която са събрани личните данни.
 • Обработването се ограничава до минимално количество данни. Ние събираме и обработваме минималното количество данни, които се изискват за всяка цел.
 • Обработването е ограничено във времето. Не съхраняваме личните Ви данни по-дълго, отколкото е необходимо.
 • Правим всичко възможно, за да потвърдим точността на данните.
 • Правим всичко възможно, за да осигурим целостта и поверителността на данните.

Права на субектите на данните

Субектите на данните имат следните права:

 1. Право на информация – имате право да знаете дали личните Ви данни се обработват; какви данни се събират, откъде се получават и защо и от кого се обработват.
 2. Право на достъп – имате право на достъп до данните, събрани от/за Вас. Това включва правото да поискате и получите копие на събраните данни.
 3. Право на коригиране – имате правото да поискате коригиране или заличаване на лични данни, които са неточни или непълни.
 4. Право на заличаване – в определени ситуации можете да поискате заличаването на Вашите лични данни от нашите регистри.
 5. Право да ограничите обработването – при наличието на съответните условия имате право да ограничите обработването на Вашите лични данни.
 6. Право на възражение срещу обработването – в определени случаи имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, например в случаите на директен маркетинг.
 7. Право на възражение срещу автоматизирано обработване – имате право да възразите срещу автоматизирано обработване, включително профилиране; както и срещу това да бъдете обект на решение, взето само на базата на автоматиизрано обработване. Това право можете да упражните винаги, когато резултатът от профилирането произвежда правни последици които съществено Ви засягат.
 8. Право на преносимост на данните – имате право да получите своите лични данни в машинночетим формат или, ако е възможно, като директен трансфер от един обработващ към друг.
 9. Право да се подаде жалба – в случай, че откажем да уважим правото Ви за достъп и свързаните с него права, ние ще Ви посочим причина за отказа си. Ако не сте удовлетворени от начина , по който е била обработена молбата Ви, можете да свържете с надзорен орган – имате право на съдействие от надзорния орган и правото на иск за обезщетение за претърпени вреди.
 10. Право да оттеглите съгласието си – имате правото да оттеглите всяко дадено съгласие за обработване на Вашите лични данни.

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация, например имейл.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само ако е предвидено в закон.

Данни, които събираме

Информация, която сте ни предоставили

 • Вашето име и имейл адрес – в случай, че сте се свързали с нас посредством формата за контакт на сайта, и която ни е необходима за последващата комуникация с Вас;
 • Вашият имейл адрес –  в случай, че сте се абонирали за бюлетина с известия за нови публикации в сайта.

Информация, която се събира автоматично

Това включва информация, която се запаметява автоматично от бисквитки и други инструменти за управление на сесията, например: Вашият IP адрес или предпочитанията за настройките на браузъра. Тази информация се използва за подобряване на Вашето потребителско преживяване.

Когато изпозлвате нашите услуги и разглеждате съдържанието на уебсайта, за Вашите действия може да бъде запазен запис.

Как използваме Вашите лични данни

Използваме Вашите лични данни, за:

 • предоставяне услуга – това може да включва регистриране на акаунт, използване на формата за контакт, абонамент за получаване на бюлетин;
 • подобряване на Вашето потребителско преживяване;
 • изпълнение на законово или договорно задължение;
 • въз основа на легитимен интерес;
 • при наличие на съгласие от Ваша страна.

Въз основа на сключването на договор или изпълнението на договорни задължения, ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • да Ви идентифицираме;
 • да Ви осигурим услуга или да Ви изпратим продукт;
 • за комуникация с Вас.

Въз основа на легитимен интерс, ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • да администрираме и анализираме своята аудитория с цел подобряане на качеството, разнообразието и наличието на предлаганите продукти/услуги, за което събираме статистически данни с цел извършването на анализи, за което използваме Google Analytics.

С Ваше съгласие обработваме личните Ви данни, за следните цели:

 • изпращане на информационен бюлетин.

Личните Ви данни могат да бъдат обработени и при изпълнение на законово исиксване или по друг законосъобразен начин.

След анонимизиране на лични данни същите могат да бъдат използвани за целите на анализ на трафика към уебсайта.

Разкриваме личните Ви данни на трети страни или на държавни институции, когато законът ни задължава да го направим. Можем да разкрием личните Ви данни на трети страни, ако сте се съгласили с това или ако съществъват други законови основания да го направим.

Какви мерки за защита на информацията прилагаме

Правим всичко възможно да защитим личните Ви данни. Използваме сигурни протоколи за комуникация и трансфер на данни като HTTPS. Използваме анонимизиране и псевдонимизиране, където е уместно. Следим системите си за възможни уязвимости и атаки.

Ангажираме се да съобщим на съответните власти в случай на пробив в сигурността. Ще уведомим и Вас в случай, че е налице заплаха за Вашите права или интереси. Ще направим всичко по силите си да предодвратим пробиви в сигурността и да съдействаме на властите в случай, че такива пробиви се осъществят.

Ако имате профил в сайта, моля, имайте пред вид, че е Ваше задължение да пазите в тайна потребителското име и паролата си.

Деца

Нямаме намерение целенасочено да събираме лична информация от деца.

Бисквитки и други технологии, които използваме

Използваме бисквитки и /или подобни технологии, за да анализираме поведението на посетителите на сайта, да администрираме уебсайта и да събираме информация, която да способства за персонализирането и подобряването на Вашето потребителско изживяване.

Биксвитката е малък текстови файл, който се съхранява на Вашия компютър. Бисквитките съдържат информация, с помощта на която сайтовете функционират. Само ние имаме достъп до бисквитките, които се създават от сайта. Можете да контролирате отделните бисквитки посредством настройките на своя браузър. Изборът да откажете бисквитките може да Ви попречи да използвате определени функционалности.

Използваме бисквитки за следните цели:

 • Необходими бисквитки – тези бисквитки са наобходими за правилното функциониране на сайта и не събират никаква лична информация.
 • Функционални бисквитки – тези бисквитки осигуряват функционалности, които правят услугите ни по-удобни за изпозлване и правят възможно осигуряването на персонализиране на посещенията.
 • Бисквитки за анализ – тази бисквитки се използват, за да се проследи посещаемостта на нашия уебсайт.

Можете да изтриете запаметените на своя компютър бисквитки посредтсвом настройките на браузъра си. Освен това, можете да контролирате някои от бисквитките на трети срани, като използвате платформа за подобряване на поверителността като optout.aboutads.info или youronlinechoices.com. За по-подробна информация по отношение на бисквитките, можете да посетите allaboutcookies.org.

Използваме Google Analytics, за да измерваме посещаемостта на уебсайта. Google има своя собствена Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Ако искате да изключите проследяването с Google Analytics, посетете Google Analytics opt-out page.

Бисквитките, които linguicious.com използва, са описани в Декларацията за бисквитки в банера за регистриране на потребителското съгласие.

Бисквитки на трети страни

Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Flickr, Storify и други инструменти на трети страни може да запазят бискивтки за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за събиране на статистика за достъп. Наличието, броя и статуса на бисквитките може да зависи от начина, по който използвате съответните платформи преди или по време на посещението на сайта.

Запознайте се с политиката за поверителност по отношение на бисквитки за споделяне на съответните сайтове.

Връзки към други уебсайтове

Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

Информация за контакт

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

За връзка със собственика на сайта, изпозлвайте формата за контакт.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме си правото да правим промени в настоящата политика за поверителност.
Последното обновяване на политиката за поверителност е от 9 юли 2018 .