A/AN/SOME/ANY

Използваме a/an пред броими съществителни в единствено число:

We have a car. – Ние имаме (една) кола.

Do you have an umbrella? – Имаш ли (един) чадър?

Използваме some и any, когато не посочваме точния брой/количество на съществителното, за което говорим:

Some се използва в положителни изречения, а any – в отрицания и въпроси:

We have some magazines. – Ние имаме няколко/някакви списания.

We don’t have any magazines. – Ние нямаме николко/никакви списания.

Do you have any magazines? – Имате ли няколко/някакви списания?

We have some cheese. – Ние имаме малко/някакво сирене.

We don’t have any cheese. – Ние нямаме никакво сирене.

Do you have any cheese? – Вие имате ли малко/някакво сирене?

В молби и предложения използваме some (независимо от въпросителната форма на изречението):

Can I have some water? – Може ли малко вода?

Would you like some soup? – Искаш ли (малко) супа?

В положителни изречения any означава „всеки, който и да е:”

Anyone can come. – Всеки (който и да е) може да дойде.

You can visit me any day you want. – Можеш да ме посетиш в който и да е ден.