The Bulgarian Tenses

изявително
наклонение
преизказно
наклонение
сегашно времеработяработел съм
минало
свършено
време
работихработил съм
бъдеще времеще работящял съм да работя
минало
неопределено
време
работил съмбил съм работил
минало
несвършено
време
работехработел съм
минало
предварително
време
бях работилбил съм работил
бъдеще
предварително
време
ще съм работилщял съм да съм работил
бъдеще време в миналотощях да работящял съм да работя
бъдеще
предварително
време
в миналото
щях да съм работилщял съм да съм работил