Членуването в английски език (2)

В общи линии членуването в английски език следва същите принципи и основни правила, с които се съобразяваме и в български (за тях можете да прочетете тук), но в допълнение съществуват и много случаи, в които двата езика коренно се различават:

В английски език използваме определителния член the с имената на:

 • вестници: the Times, the Guardian, the Washington post
 • кина: the Odeon cinema (или само the Odeon)
 • театри: the National Theatre, the Globe
 • музеи и галерии: the British museum, the Louvre, the Archaeological Museum
 • хотели: the Hilton hotel (или само the Hilton)
 • кораби: the Queen Mary, the Titanic
 • организации: the European Union
 • реки: the Thames, the Danube, the Iskar, the Maritsa
 • групи острови: the Canary Islands, the Maldives, the Azores
 • планински вериги: the Alps, the Himalayas
 • пустини: the Sahara, the Gobi desert
 • океани: the Atlantic ocean, the Pacific
 • морета: the Black sea, the Mediterranean
 • канали: the Suez canal, the Panama canal, the English Channel
 • федеративни държави (които в името си съдържат думи като united): the United States, the United Kingdom, the United Arab Emirates
 • републики и кралства (когато названието republic, kingdom, state и т.н. е част от името на държавата): the Republic of Bulgaria, the Kingdom of Spain, the State of Israel
 • музикални инструменти (когато казваме, че свирим на тях): I play the guitar (но: I have a guitar)
 • танци: the tango, the waltz
 • семейства: the Simpsons, the Smiths
 • националности (които завършват на -sh, -ch или -ese): the French, the Chinese
 • исторически периоди и събития: the Middle Ages, the First World War
 • частите на деня: in the morning, in the afternoon, in the evening
 • субстантивирани прилагателни (това са прилагателни, които функционират като съществителни): the rich (богатите), the poor (бедните)
 • превъзходната степен на прилагателните: the tallest, the most intelligent
 • числителни редни: the first, the second, the third
 • езици (когато са съпроводени от думата language): the English language (но: I speak English)
 • някои държави: the Netherlands, the Vatican
 • някои болести: the flu, the measles, the mumps

Не използваме the с:

 • с неброими съществителни и с броими съществителни в множествено число, когато за тях говорим обобщено, като за предтавителни на някаква категория хора или предмети: Children love chocolate (Децата (като цяло, по принцип) обичат шоколада); Coffee is a very popular drink (Кафето е много популярна напитка)
 • притежателни местоимения (This is my car)
 • breakfast, lunch, dinner (Breakfast is ready, Dinner is served)