Числителни имена

Бройни числителни (cardinal numbers)

0 zero

1 one

2 two

3 three

4 four

5 five

6 six

7 seven

8 eight

9 nine

10 ten

11 eleven

12 twelve

13 thirteen

14 fourteen

15 fifteen

16 sixteen

17 seventeen

18 eighteen

19 nineteen

20 twenty

21 twenty-one

22 twenty-two

23 twenty-three

30 thirty

40 forty

50 fifty

60 sixty

70 seventy

80 eighty

90 ninety

100 a/one hundred

1,000 a/one thousand

Редни числителни (ordinal numbers)

Редните числителни задължително се използват с определителен член the или притежателно местоимение.

My first child was a boy.  – Моето първо дете беше момче.

The first student to arrive was John. – Първият студент, който пристигна, беше Джон.

He was the first. – Той беше пръв.

1        First

2        Second

3        Third

4        Fourth

5        Fifth

6        Sixth

7        Seventh

8        Eighth

9        Ninth

10      Tenth

11      Eleventh

12      Twelfth

13      Thirteenth

14      Fourteenth

15      Fifteenth

16      Sixteenth

17      Seventeenth

18      Eighteenth

19      Nineteenth

20      Twentieth

21      Twenty-first

22      Twenty-second

23      Twenty-third

24      Twenty-fourth

30      Thirtieth

31      Thirty-first

40      Fortieth

50      Fiftieth

60      Sixtieth

70      Seventieth

80      Eightieth

90      Ninetieth

100    One hundredth