Сегашно перфектно време

Сегашно перфектно време

Правилни глаголи

Положителни изречения (+):

Отрицателни изречения (-):

Въпросителни изречения (?)

Общи въпроси (без въпросителна дума):

Специални въпроси (с въпросителна дума):

Отрицателни общи въпроси (без въпросителна дума):

Отрицателни специални въпроси (с въпросителна дума):

Въпроси с “нали” – положителни:

Въпроси с “нали” – отрицателни:

Неправилни глаголи:

Положителни изречения (+):

Отрицателни изречения (-):

Въпросителни изречения (?):

Общи въпроси (без въпросителна дума):

Специални въпроси (с въпросителна дума):

Отрицателни общи въпроси (без въпросителна дума):

Отрицателни специални въпроси (с въпросителна дума):

Въпроси с “нали” – положителни:

Въпроси с “нали” – отрицателни: