Минало перфектно продължително време

Минало перфектно продължително време

Положителни изречения

Отрицателни изречения

Въпросителни изречения

Общи въпроси (без въпросителна дума):

Специални въпроси (с въпросителна дума): 

Отрицателни общи въпроси (без въпросителна дума):

Отрицателни специални въпроси (с въпросителна дума):

Въпроси с “нали”: