Изразяване на притежание

John’s car – колата на Джон

Al’s son – синът на Ал

the child’s room – стаята на детето

the children’s room – стаята на децата

a children’s book – (една) детска книга

a girl’s name – (едно)име на момиче

the girls bags – чантите на момичетата

a Dickens book – (една) книга на Дикенс

но: the men’s glasses – очилата на мъжете

John and Susan’s parents – родителите на Джон и Сюзан (те са брат и сестра)

John’s and Susan’s parents – родителите на Джон и на Сюзан (те не са брат и сестра)

вратата на стаята – the door of the room

кракът на масата – the leg of the table