Бъдеще продължително време

Бъдеще продължително време

Положителни изречения (+):

Отрицателни изречения (-):

Въпросителни изречения (?)

Общи въпроси (без въпросителна дума):

Специални въпроси (с въпросителна дума):

Отрицателни общи въпроси (без въпросителна дума):

Отрицателни специални въпроси (с въпросителна дума):

Въпроси с “нали” – положителни:

Въпроси с “нали” – отрицателни: