Английската азбука – урок 1

За да чете на английски, човек най-напред трябва да научи английската азбука. А тя е много различна от нашата.

Това, което първо ще научим за буквите, са техните имена:

Главните букви:

Малките букви:

Името на буквата е:
Aaей
Bbби
Ccси
Ddди
Eeий
Ffеф
Ggджи
Hhейч
Iiай
Jjджей
Kkкей
Llел
Mmем
Nnен
Ooоу
Ppпи
Qqкю
Rrар
Ssес
Ttти
Uuю
Vvви
Wwдабъл ю
Xxекс
Yyуай
Zzзед

Кажи имената на тези букви:

А, Е, I, O, U, Y
G, J, B, D, H, Q, S, C
Z, F, X, K, W, L, V, M, T, N, R, P

y, u, o, i, e, a
j, g, d, b, q, h, c, s
p, r, n, t, m, v, l, w, x, f, z

Каква е разликата между звук и буква?

Буква е това, което пишем.

Буквите в английската азбука имат имена и ние току-що ги научихме.

Звук е това, което изговаряме.

В следващия урок ще научим, че в английски език не всички букви се четат винаги по един и същи начин и че, точно както в български, имената на буквите често се различават от звуковете, които четем, когато срещнем някоя буква в думите. Ще се научим кога кой звук трябва да четем. Ще започнем, разбира се, с най-лесните букви.