Алгоритъм за работа (превод на изречения)

Алгоритъм за работа при превод на изречения от български на английски език

1. Анализирайте българското изречение. Отговорете си на въпроса кога става действието в него.

Например:

„Том гледа телевизия вечер” – действието е обичайно, тъй като се повтаря всяка вечер.
„Къде е Том? – Гледа телевизия в хола.” – действието се извършва в момента на говорене.
„Вчера ходихме на кино.” – действието е станало в точно определен минал момент.
„Ще ти помогна.” – бъдеще действие.
„Том е ходил в Америка.” – действието е станало в неопределен минал момент.
„Том работи тук от 10 години.” – действието е започнало в миналото и продължава да се извършва и в момента.
„Том спеше, когато влязох.” – действието (спеше) е в процес на извършване в определен минал момент (когато влязох).
„Том беше гледал филма, когато прочете книгата.” – действието (беше гледал) се е случило преди определен минал момент (когато прочете).

2. Въз основа на момента на извършване на действието, определете глаголното време, което ще използвате на английски език:

  • обичайно, повтарящо се действие: сегашно просто време
  • действие, което се извършва в момента на говоренето: сегашно продължително време
  • действие, станало в точно определен минал момент: минало просто време
  • действие, станало в неопределен минал момент: сегашно перфектно време
  • действие, което е започнало в миналото и продължава и в момента на говорене: сегашно перфектно време
  • действие, което е било в процес на извършване в даден минал момент: минало продължително време
  • действие, което е било извършено преди определен минал момент: минало перфектно време
  • бъдеще действие: бъдеще просто време

3. Преценете дали изречението е положително, отрицателно или въпросително.

4. Преценете кой е вършителят на действието и изберете съответстващото му местоимение:

Например:
Учениците – те (they)
Ученикът – той (he)
Сестра им – тя (she)
Баща ми – той (he)
Дядо им – той (he)

5. Съставете английското изречение, като се съобразите с правилата за словореда, спомагателните глаголи и окончанията за съответното време.