Сегашно просто време

Сегашно просто време

Обикновено използваме сегашно просто време, за да разказваме за обичайни, повтарящи се действия или за научни истини и общовалидни факти, например:

Всеки ден поливам цветята.

Сутрин пия кафе.

През август ходим на море.

Том не яде месо.

Халеевата комета минава покрай Земята на всеки 75 години.

Водата завира при 100 градуса Целзий.

Положителни изречения (+)

PRESENT SIMPLE (POSITIVE)

Отрицателни изречения (-)

PRESENT SIMPLE (NEGATIVE)

Съкратени форми:

PRESENT SIMPLE (NEGATIVE SHORT)

Въпросителни изречения (?)

Общи въпроси (без въпросителна дума):

PRESENT SIMPLE (questions)

Специални въпроси (с въпросителна дума):

PRESENT SIMPLE (special questions)

Отрицателни общи въпроси (без въпросителна дума):

PRESENT SIMPLE (negative questions)

Отрицателни общи въпроси (без въпросителна дума) – съкратена форма:

PRESENT SIMPLE (negative questions short)

Отрицателни специални въпроси (с въпросителна дума):

PRESENT SIMPLE (negative special questions)

Отрицателни специални въпроси (с въпросителна дума) – съкратена форма: 

PRESENT SIMPLE (negative special questions short)

Въпроси с „нали“:

PRESENT SIMPLE (tag questions POSITIVE)

****

PRESENT SIMPLE (tag questions NEGATIVE SHORT)