Сегашно продължително време

Сегашно продължително време

Обикновено използваме сегашно продължително време, за да разказваме за действия, които се извършват в момента на говоренето, например:

В момента се разхождаме по брега.

Къде е Том? – Гледа телевизия в хола.

Вали. Вземи си чадър.

Положителни изречения (+)

PRESENT CONTINUOUS (POSITIVE)

Отрицателни изречения (-)

PRESENT CONTINUOUS (NEGATIVE)

Съкратени форми:

PRESENT CONTINUOUS (NEGATIVE short)

Въпросителни изречения (?)

Общи въпроси (без въпросителна дума): 

PRESENT CONTINUOUS (QUESTION)

Специални въпроси (с въпросителна дума): 

 PRESENT CONTINUOUS (SPECIAL QUESTION)

Отрицателни общи въпроси (без въпросителна дума): 

PRESENT CONTINUOUS (NEGATIVE QUESTION)

Отрицателни общи въпроси (без въпросителна дума)  – съкратена форма:

PRESENT CONTINUOUS (NEGATIVE QUESTION SHORT)

Отрицателни специални въпроси (с въпросителна дума):

PRESENT CONTINUOUS (NEGATIVE SPECIAL QUESTION)

Отрицателни специални въпроси (с въпросителна дума)- съкратена форма:

PRESENT CONTINUOUS (NEGATIVE SPECIAL QUESTION SHORT)

Въпроси с “нали”:

PRESENT CONTINUOUS (TAG QUESTIONS POSITIVE)

****

PRESENT CONTINUOUS (TAG QUESTIONS NEGATIVE)