Минало продължително време

Минало продължително време

Положителни изречения (+)

Отрицателни изречения (-)

Въпросителни изречения (?)

Общи въпроси (без въпросителна дума): 

Специални въпроси (с въпросителна дума): 

Отрицателни общи въпроси (без въпросителна дума): 

Отрицателни специални въпроси (с въпросителна дума):

Въпроси с “нали”: