Минало перфектно време

Минало перфектно време

Правилни глаголи

Положителни изречения (+):

Отрицателни изречения (-):

Въпросителни изречения (?)

Общи въпроси (без въпросителна дума):
Специални въпроси (с въпросителна дума):
Отрицателни общи въпроси (без въпросителна дума):
Отрицателни специални въпроси (с въпросителна дума):
Въпроси с “нали” – положителни:
Въпроси с “нали” – отрицателни:

Неправилни глаголи:

Положителни изречения (+):

Отрицателни изречения (-):

Въпросителни изречения (?):

Общи въпроси (без въпросителна дума):

Специални въпроси (с въпросителна дума):
Отрицателни общи въпроси (без въпросителна дума):
Отрицателни специални въпроси (с въпросителна дума):
Въпроси с “нали” – положителни:
Въпроси с “нали” – отрицателни: