Глаголът СЪМ – сегашно време

Глаголът СЪМ в сегашно време

Често питам учениците и студентите си колко изречения бихме могли да направим на английски, ако си представим, че знаем само глагола СЪМ и, да кажем, пет професии. Почти неизменния  първосигнален отговор, който чувам, е: ПЕТ.

Ако се усмихна лъчезарно, което се случва на практика винаги, започват плахи опити да се налучка друга цифра. Най-често срещаната е десет.

Аз продължавам да се усмихвам. Рядко бързам с назидателното размахване на верните отговори и още по-рядко ги давам наготово.

От време на време обаче някой разваля удоволствието ми от процеса на търсене и почти веднага изстрелва числото 30, на което пък друг в миг на прозрение отговаря: „Чакайте, ами отрицателните и въпросителните изречения?!?“

Така започваме да пресмятаме. И се оказва, че броят на изреченията, които можем да направим с „мижавия“ глагол СЪМ (който и без друго почти всички знаят) расте със скоростта на геометрична прогресия (което, за непосветените, означава, че расте много, ама много бързо).  Понеже с начинаещите не учим някои типове конструкции (отрицателните въпроси например), обикновено стигаме до 120. Което също си е внушителен брой, особено ако сме тръгнали от цифрата пет.

Само трябва да знаем как да подреждаме думите, за да ни се получат изреченията и, което е по-важно, да кажем точно това, което искаме.

Затова и в този пост са дадени правилата за образуване на изречения с глагола СЪМ в сегашно време, като при съпоставката с българския превод елементите, които имат съответствия и в двата езика, са в един цвят (така се забелязват лесно и разликите в словореда).

Положителни изречения (+)

В английски език словоредът е фиксиран, т.е. почти никога не се допускат размествания на позициите, на които поставяме различните видове думи, докато в български можем да разместваме почти всичко ( а и да изпускаме вършителя на действието, без това да затрудни разбирането):

Той е брат на жена ми. = Брат на жена ми е той. = На жена ми е брат. = Брат е на жена ми.

Освен това, на английски не можем да изпускаме вършителя * на действието (понеже доста от формите на глаголите съвпадат, не би се разбрало за кого говорим):

They are students.  = Те са студенти. / Студенти са.

Особеностите на употребата на местоименията са обяснени в тази публикация.

* Въпреки че е правилно да се каже подлог, а не вършител, умишлено предпочитам да използвам второто, защото така се избягва излишното усещане за дискомфорт, особено у начинаещите, много от които отдавна са забравили материала по граматика от училище, независимо от възрастта си.

Tom is a good boy. = Том е (едно) добро момче.
The children are in the room. = Децата са в стаята.

Съкратени форми:

В английски език съкращенията са много често срещани. Не е задължително вие самите да съкращавате, но е добре да свикнете с тях, защото ще ги виждате и чувате постоянно.

 TO BE (positive short)

Отрицателни изречения (-)

Отрицателната частица not стои след глагола, а не преди него, както е в български.

Tom is not a tall man. = Том не е висок мъж.

TO BE (negative)

Съкратени форми:

В отрицателните изречения възможните съкращения са две:

TO BE (negative short)

Въпросителни изречения (?)

Общи въпроси (без въпросителна дума):

В английски липсва въпросителна частица ли, затова въпросителните изречения се образуват с разместване на позициите на вършителя и глагола СЪМ в изречението (това е втората важна причина, поради която английският словоред е фиксиран и не допуска произволни размествания):

Is Tom a good doctor? = Том добър лекар ли е? / Добър лекар ли е Том?

TO BE (question)

Специални въпроси (с въпросителна дума):

TO BE (special question)

Отрицателни общи въпроси (без въпросителна дума):

TO BE (negative question)

Отрицателни специални въпроси (с въпросителна дума):

TO BE (special negative question)

Въпроси с „нали“:

TO BE (tag questions positive)

****

TO BE (tag questions negative)