Глаголът СЪМ в минало време

Глаголът СЪМ в минало време

Положителни изречения (+)

TO BE PAST TENSE POSITIVE

Отрицателни изречения (-)

TO BE PAST TENSE POSITIVE

Съкратени форми:

TO BE PAST TENSE NEGATIVE SHORT

Въпросителни изречения (?)

Общи въпроси (без въпросителна дума):

TO BE PAST TENSE QUESTIONS

Специални въпроси (с въпросителна дума):

TO BE PAST TENSE SPECIAL QUESTIONS

Отрицателни общи въпроси (без въпросителна дума):

TO BE PAST TENSE NEGATIVE QUESTIONS

Отрицателни специални въпроси (с въпросителна дума):

TO BE PAST TENSE NEGATIVE SPECIAL QUESTIONS

Съкратени форми:

TO BE PAST TENSE NEGATIVE SPECIAL QUESTIONS SHORT

Въпроси с „нали“ (положителни):

TO BE PAST TENSE TAG QUESTIONS POSITIVE

Въпроси с „нали“ (отрицателни):

TO BE PAST TENSE TAG QUESTIONS NEGATIVE