Английските притежателни местоимения

Притежателни прилагателни

Използват се в комбинация с думата, която поясняват (прилагат се към нея):

my = моят, моята, моето, моите, ми, своя, своята, своето, своите, си

your = твоят, твоята, твоето, твоите, ти, своя, своята, своето, своите, си

his = неговият, неговата, неговото, неговите, му, своя, своята, своето, своите, си

her = нейният, нейната, нейното, нейните,  ѝ, своя, своята, своето, своите, си

its = неговият, неговата, неговото, неговите, му, своя, своята, своето, своите, си

our = нашият, нашата, нашето, нашите, ни, своя, своята, своето, своите, си

your = вашият, вашата, вашето, вашите, ви, своя, своята, своето, своите, си

their = техният, тяхната, тяхното, техните, им, своя, своята, своето, своите, си

Българските притежателни местоимения (за разлика от притежателните местоимения в английски език) имат различни форми:

моят, моята, моето, моите –  пълнa формa на притежателните местоимения

ми –  краткa формa на притежателните местоимения

своя, своята, своето, своите –  възвратно-притежателно местоимение

си –  кратка форма на възвратното-притежателно местоимение

Моят брат е тук. = Брат ми е тук. = My brother is here.

Кажи на твоя брат. = Кажи на своя брат. = Кажи на брат си. = Tell your brother.

Притежателни местоимения:

Използват се самостоятелно (отеделени от думата, която поясняват):

mine = мой, моя, мое, мои

yours = твой, твоя, твое, твои 

his = негов, негова, негово, негови

hers = неин, нейна, нейно, нейни

itsнегов, негова, негово, негови

ours = наш, наша, наше, наши

yours = вас, ваша, ваше, ваши

theirs = техен, тяхна, тяхно, техни 

This pen is hers. = Този химикал е нейн.

Разлика в употребата на притежателните прилагателни и притежателните местоимения:

Притежателните прилагателни се използватв комбинация със съществително име, а притежателните местоимения -самостоятелно :

This is my car. (=Това е моята кола.) ⇔ This car is mine. (= Тази кола е моя).

Is this your book? (= Това твоята книга ли е?) ⇔ Is this book yours? (Тази книга твоя ли е?)

This isn’t her umbrella? (= Това не е нейният чадър.) ⇔ Hers is blue. (= Нейният е син.)